జ్ఞానం ఒక తరం నుంచి మరో తరానికి అందుతుందనేది మనకి తెలిసిన విషయం. కాకపోతే ఒక్కోదశలో అది ఆగిపోతుంది. కారణాల చర్చ ప్రస్తుతం వదిలేద్దాం. ఇది అన్ని చోట్లా జరిగింది. యూరోపీయుల జ్ఞానం కూడా దాదాపు1500 సంవత్సరాల చీకటిలో కనుమరుగయింది. దానిని ఆ సమయంలో భద్రపరిచినది ఇస్లాం అవలంబకులైన అరబ్ పండితులు. మనకి ప్లేటో తెలుసు గాని ఆయన కృషి తిరిగి యూరప్ కి చేరింది గడచిన 2,3 వందల ఏళ్ల లోనే అన్నవిషయం తెలియదు. దీనికి సంబంధించిన ఈ వ్యాసాన్ని కొందరైనా చదవాలన్న కోరికతో ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.