18జూలైన sai vanshi గారు ఫేస్బుక్కులో నా అగ్రహారం కథ గురించి టపా పెట్టారు. ఆ కథ చదువుతామని కొందరు మిత్రులు అడిగారు. ఈ రోజు maria das గారు గుర్తు చేసారు. వెతికి ఈ లంకెలో ఉంచుతున్నాను. ఆసక్తి గలవారు చదవమని కోరుతున్నాను.agrahatam ARUNATARA (November 2008)