ట్యాగులు

,

తెలంగాణా రచయితల సంఘం 2వ వార్షికోత్సవం 1956లో జరిగింది. కథకుల గోష్టి ప్రారంబోపన్యాసం చేసారు శ్రీపాద. దానిని స్రవంతి పత్రిక 1956 అక్టోబరులో ప్రచురించింది. కథ యొక్క స్వస్వరూపంపై వారి వివరణ ఇందులో చూడండి.1067 sreepada telangana rachayitala Sravanti_1956_10_01_Volume No 03_Issue No 07_104 P_Katha Nilayam