కొంతకాలంగా రకరకాల చిక్కులలో ఈ బ్లాగులో టపా చెయ్యటానికి కుదరలేదు. ఈ రోజు ఆంద్రజ్యోతి వివిధలో వచ్చిన వ్యాసం

http://epaper.andhrajyothy.com/detailednews?box=aHR0cDovL2VjZG4uYW5kaHJhanlvdGh5LmNvbS9GaWxlcy8yMDE1MTAwNTEwMDUwMzMxMTY1ODEuanBn&day=20151005

పూర్తి పాఠం పంపమని కొందరు కోరారు. అందుకోసం ఆ వ్యాసం ఇక్కడ అందజేస్తున్నాను.

పాపులర్ సైన్సు final