ఈవవ్యాసం 1965 జూన్ ఆరవ తారీఖు ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం అనుబంధంలో వచ్చింది. మన ప్రాచీన సాహిత్యానికి విదేశీయులు చేసిన కృషి ఈ వ్యాసంలో విహంగ వీక్షణం చేసారు వై. వెంకటలక్ష్మి. ఈ తరం వారికి ఇది ఆసక్తికరంగా ఉండవచ్చని ఇక్కడ అందిస్తున్నాను.ANDHRAJYOTHI_1965_06_06bharath-forigners