ట్యాగులు

, , ,

దాట్ల దేవదానంరాజు, కుప్పిలి పద్మ, ఖదీర్ బాబు గార్ల వ్యాసాలు తనికెళ్ల భరణి పద్యం ఈ లంకెలో చూడగలరుkara-90 – 15