ట్యాగులు

,

1910 నాటికి తెలుగు పత్రికల గురించిన ఈ వ్యాసం ఆసక్తికరంగా ఉంది. జోళిపాలెం మంగమ్మ గారు 2001లో “తెలుగులో అచ్చయిన తొలిపుస్తకాలు” అన్న పుస్తకాన్ని ప్రచురించారు. చాలా ఆసక్తికరమైన పరిశోధనా గ్రంధాలలో ఇది ఒకటి. ఆసక్తిగలవారు తప్పనిసరిగా చదవవలసిన గ్రంధం ఇది. ఇప్పుడు ఈ వ్యాసం అందిస్తున్న సందర్భంగా ఆ గ్రంధం గుర్తు వచ్చింది.

AndhraPatrika ugadi 1910- newspapers