ట్యాగులు

, , ,

అనేక కార్యక్రమాల వల్ల, తిరుగుడు వల్ల వ్యాసాలు అందించటం జరగలేదు. మొత్తం పుస్తకం ఒకేమారు ఇవ్వొచ్చుగదా.. అని కొందరి ప్రశ్న. నా అభిప్రాయం ఇలా అయితే కొన్ని వ్యాసాలు అందరూ చదువుతారని. ఈ రోజు క్రిష్ణాబాయి, వరవరరావు, భమిడిపాటి జగన్నాధరావు గార్ల వ్యాసాలు ఈ లంకెలో అందిస్తున్నాను.krishna