ట్యాగులు

, ,

ఈరోజు రెండు వ్యాసాలు అందిస్తున్నాను. ఒక వ్యాసం రచయిత కాళీపట్నం సుబ్బారావు. వీరు మాస్టారి తొలి సంతానం. కేసరి పేరుతో కథలు రాస్తారు. దాదాపు 30పైగా కథలు రాసారు. నాకన్న 3 నెలలు చిన్నవారు. డిజిఎన్పీలో పనిచేసి 2008లో పదవీవిరమణ చేసారు.  నాతో బాటు నాకన్న ఎక్కువగా ఈ సావనీర్ తేవటంలో కష్టపడ్డవారు. కథానిలయంలో రెండేళ్లుగా శ్రమదానం చేస్తున్నారు. కధానిలయం ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులలో ఒకరు. ప్రసుతం కోశాధకారిగా ఉంటున్నారు. కాళీపట్నంరామారావు వెబ్ సైట్ నిర్వహణ బాధ్యతలు నిర్వహించబోతున్నారు. (kalipatnamramarao.com). వీరి ప్రధమసంతానం అనుపమ రెండవవ్యాసం రాసారు. ఈ రెండు వ్యాసాల నుంచి కారా మాస్టారి కుటుంబ నిర్వహణ పద్దతి కొంత తెలుస్తుంది. ఆసక్త గలవారు తప్పక చదవదగ్గ  ఈ రెండు వ్యాసాలు ఈ లంకెలో లభిస్తాయి.kesari