ట్యాగులు

,

ఈరోజు రెండు వ్యాసాలు అందిస్తున్నాను. గండికోట రఘురామారావు గారు కాళీపట్నం రామారావు గారి వద్ద చదువుకున్న విద్యార్ధి. ఈ 90ఏళ్ల పండగ రూపకర్త. విఖ్యాత చర్మవైద్యనిపుణులు. ఎంతో గౌరవంతో ప్రేమతో ఏనాడో చదువుకున్న మాస్టారికి ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసారు. వారి వ్యాసంలో, ఆనాటి మాస్టారు తన పనిలో చూపిన శ్రద్ధ, గమనించవలసిన అంశం.

రెండవ వ్యాసం ప్రఖ్యాత రచయిత కవనశర్మది. ఆయన మాస్టారి వద్ద చదువుకున్నారు. ఓ కొత్తపద్దతిలో ఈ వ్యాసం రాసారనిపించింది.నా మనసుని కదిలించినవ్యాసాలలో ఇది ఒకటి. gandikota-kavana