ట్యాగులు

,

కథానిలయం సేకరణ మేరకు బాపు గారి పేరిట 3 కథలున్నాయి. ఆ మూడు కథలూ వరసగా అందిస్తున్నాను. తొలి కథ అమ్మ-బొమ్మ ఈ లంకెలో లభిస్తుంది. 1995లో భాపు రమణలు కలిపి ప్రచురించిన బొమ్మ-బోరుసు కథా సంపుటంలో దీనిని చేర్చారు.  ANDHRA_PATRIKA_1959_12_16_bapu2