కవికొండల వెంకటసత్యనారాయణ మూర్తి గారు సమదర్శని 1930 జనవరి సంచికలో ప్రచురించిన వ్యాసం భారతీయుల పూర్వ సాంఘిక చరిత్రము. ఆసక్తికరమైన ఈ వ్యాసం ఈ లంకెలో అందజేస్తున్నాను.SAMADARSHINI_1930_01