ట్యాగులు

,

అఁతర్జాతీయ కథానికల పోటీలో ప్రధమబహుమతి పొందిన రెండవ కథ తెలుగు పేరు చిన్ననాటి కలలు. కథకుడు నార్వే దేశస్తుడు జోహన్ బోర్జన్. ఆకథ ఇక్కడ లభిస్తుంది.

ANDHRAPATRIKA_1952_04_13 world story 2

రచయిత వివరాలు ఇక్కడ లభిస్తాయి

http://en.wikipedia.org/wiki/Johan_Borgen