ట్యాగులు

, ,

1951లో జరిగిన ప్రపంచ కథల పోటీలలో ప్రధమ బహుమతి పొందిన కథలలో మొదటిది ఫిన్లాండ్ రచయిత్రి టుల్లి రైజొనెన్ కథ విద్రసంచీ. ఈ కథని ఇక్కడ చదవగలరు. ANDHRAPATRIKA_1952_04_06 world story 1