ట్యాగులు

,

యావద్భారత పోటీలో 8 వ కథని అందిస్తున్నాను. దీని రచయిత ఆర్. వేణుగోపాలరెడ్డి. వారి ఆంగ్లకథకి ఇది తెలుగు అనువాదం.ANDHRAPATRIKA_1951_08_12 indian katha 8