ట్యాగులు

,

యావద్భారత పోటీలలో ఏడవ కథగా ఎంపికైన కథ ఇంటిపెత్తనం. రచయిత జి.ఎస్. రావు. మాతృక ఆంగ్లం. దీనిని ఈ లంకెలో అందిస్తున్నాను.

ANDHRAPATRIKA_1951_07_22 indian katha 7