ట్యాగులు

,

 

జస్టిస్ జె.డి. ఖోస్లా ఆంగ్లకధ భారతదేశపు కథానికలలో నాలుగవది. కొంత ఆలశ్యం అయింది. ఆసక్తిగలవారి కోసం ఈ కథ ఈ లంకెలో అందజేస్తున్నాను.

ANDHRAPATRIKA_1951_06_17 indian katha 4