ట్యాగులు

, ,

భారతదేశ కథానికలలో 3వ బహుమతి పొందిన కథ మరో మళయాళీ కథ. రచయిత వి.ఎస్. మీనన్. దీని ఆనువాదం పఠాన్ పేరుతో ఆంధ్రపత్రిక 10 జూన్ 51 సంచికలో ప్రచురించింది. దానిని ఇక్కడ చదవండి.ANDHRAPATRIKA_1951_06_10 indian katha 2