జమున గారి వ్యాసం బహుశా చివరిది చూడండి.

ANDHRA_PRABHA_1961_01_18 jamuna