ట్యాగులు

,

ఈరోజు గిరిజ 61 సంక్రాంతికి అన్నది విందాం.

ANDHRA_PRABHA_1961_01_18 girija