ట్యాగులు

దొరికిన వ్యాసాలు అన్నీ ఇందులో చేరుస్తున్నాను. జగ్గయ్య గారి వ్యాసంలో ఉన్నంత లోతు, విస్తృతి మిగిలిన వాటిలో తక్కువ. ఈసారి మహానటి సావిత్రి ఏమంటున్నారో ఈ లంకెలో చూదాం.

ANDHRA_PRABHA_1961_09_20savithri