రకరకాల జరుగురులలో .. దిద్దుబాటుకి ముందు కథలు ఓ పుస్తకంగా తెచ్చే ప్రయత్నం.. తానా వారి తరఫున జంపాల, కథాసాహితి నవీన్ చేస్తున్నారు.. ఉడతాభక్తిగా నా వంతు కొంత చేతనైన పని.. అలాగే మరో పెద్దలు గొప్పవారితో గుసగుసలు అనే 1947 నాడు ఆంధ్రపత్రికలో సీరియల్ గా వచ్చిన ఊహా ముఖాముఖీలతో పుస్తకం తెస్తున్నారు. మానవ మాత్రుడిని కదా .. నోరు తెరిచి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పే ఉత్సాహం లేని నాబోటి వానికి .. ఇది ఓ మాదిరి సంతోషం..

పోతే –

ఓ పెళ్లి సందడి. కులాంతరం.. ప్రేమమాది పెళ్లిమీది అనే ఓ కొత్త సందర్భం.. జ్ఞాతం అనే కథలో పదిలక్షలతో పెళ్లయింది అని రాసాను. 1500 వందల కోట్ల మార్కెట్టుట బారతీయ వివాహాలకు. అవి మారిపోతాయని వెర్రిగా కలలు కన్న తరం నాది. మనదేశంలో కొత్తవి చేరటమే గాని పాతవి పోవు. నా కళ్ల ముందు రోళ్లలో రొకళ్లతో పసుపులు దంచటం చూసాను.. పెన్సిల్ ని రోకలిగా చేసి ప్లాస్టిక్ డబ్బాలలో నామమాత్రంగా పసుపు వేసి దంచటం అనే తంతు చూసాను.. ఇళ్లలో పెళ్లిల్లు మళ్లీ చూడటం జరగదు. చదివింపులు ఒక ఆర్ధికమైన ఏర్పాటు అనుకున్నాం.. ఎదురు బహుమానాలు సాధారణం నేడు.. పెళ్లిలో ఎంత ఖర్చించితే ప్రేమకు అంత ప్రమాణం నేడు.. మధ్యతరగతి ఆర్ధిక స్థితిలో ఎదుగుదల ఉంది.. ఎక్కడో ఉందనుకునే నల్లధనం మధ్యతరగతి జీవితాలలో ప్రముఖ భాగం.. ఎలా మారతాయి ఈ వివాహ సంబరాలు.. టీవీల సీరియల్స్ ద్వారా మెహందీ తంతు దక్షిణానికి ప్రవహిస్తోంది.

love-arranged marriages are made in india along with so called traditional stuff.   we live by the market, for the market, as the market.

వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు గారు 1931లో కృష్ణాపత్రికలో రాసిన కొన్ని అద్భుతమైన వ్యాసాలు త్వరలో అందిస్తాను.