ట్యాగులు

,

2013-08-25
రజనీకాంత్ గారి కోసం గిడుగు వారి సప్తాహం కొనసాగిస్తున్నాను. ఈ రోజు గిడుగు వారి కి రాజమండ్రిలో 1934లో జరిగిన సన్మానం గురించి ప్రబుద్ధాంధ్ర ఫిబ్రవరి 1934లో ప్రచురించిన ఈ వ్యాసం చదవండి. ఈ లంకెలో చదివి ఆనందించండి.
sripada on gidugu