ట్యాగులు

24-8-2013
నేను బ్లాగులో గిడుగు వారి 150 వ జయంతి సందర్భంగా అందిస్తున్న రచనల పట్ల ఎవరికీ ఆసక్తి లేదని అర్ధమవుతోంది. నిన్న అట్టాడ అప్పలనాయుడి గారి 60వ పుట్టినరోజు పండగ. మిత్రుల మధ్య గడిపారు వారు నిన్న. ఆ సభ, లేదా కలయిక కోసం విశాఖ వెళ్లటం రాత్రి 12 ప్రాంతాలకు తిరిగి రావటం…. ఈ రోజు కిన్నెర శ్రీదేవి గారు రావటం ఆమెతో కబుర్లలో .. ఇప్పటివరకూ గడిచింది. ఏమైనా సరే అని నాలుగవ నివాళి ఈ రోజు అందిస్తున్నాను. ఇది రాసినది వారి భాషా వివాదంలో ప్రధాన ప్రత్యర్ధి జయంతి రామయ్య పంతులు గారు వారి పత్రిక ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్పత్రికలో ప్రచురించినది. దీనిని ఈ లంకెలో చూడండి.gidugu-jayanthi